Progenie de Blondy  /  Blondy offspring

 

Princess Helen de Costa Artabra  "Dona"
Queen Mary de Costa Artabra  "Mary"

Aquata de Costa Artabra  "Aqua"
Adela de Costa Artabra "Dela"
Alana de Costa Artabra  "Basi"
Andrina de Costa Artabra  "Maya"
Atina de Costa Artabra  "Kira"
Ariel de Costa Artabra  "Trufa"
Eric de Costa Artabra  "Eric"
Flounder de Costa Artabra "Balto"
Sebastian de Costa Artabra "Free"

Tritón de Costa Artabra  "Newton"